“ಕಾಟೇರ’ನಾ ಆರ್ಭಟ ಜೋರು”

ಕಾತರದ ಕಾಟೇರ ಸಿನಿಮಾ ಇಂದು celebrity ಗಳ ಮಡಿಲಿಗೆ. ದರ್ಶನ್ ಅಭಿನಯದ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದಿರುವ ಒಂದು ಸತ್ಯ ಕಥೆ ಆಧಾರಿತ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಸ್ ಮೂವಿಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರೇ ನಮ್ಮ ಡಿ ಬಾಸ್ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ, ಹಳ್ಳಿ ಸೊಗಡಿನಲ್ಲಿ ಕಾಟೇರ ಪರಭಾಷಿಕರ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಸೆಡ್ಡು ಹೊಡೆಯುವಂತೆ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ. ಮೊದಲ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ show ಅಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಆಸೆಯನ್ನು ದರ್ಶನ್ ಅವರು ನಿರಾಸೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಚಿತ್ರ ಬಹಳ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಭಾವನೆಯನ್ನು, ದರ್ಶನ್ ಅವರು ಕಾಟೇರನಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ … Read more